ترجمه و شبیه سازی مقاله های آهنربای دائم

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله های آهنربای دائم 

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

 

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

 

یک روش ساده برای مدلسازی ماشین DC آهنربای دائم بدون جاروبک در محیط متلب

۲۰۱۶ A Simpler Approach to the Modelling of Permanent Magnet Brushless DC Machine in MATLAB Environment

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

الکترونیک قدرت, برق قدرت, تئوری جامع ماشین های الکتریکی

روند کنترل یک ژنراتور همزمان سنکرون آهنربای دائم برای سیستم تولید موتور گاز مستقل

۲۰۱۶ A Permanent Magnet Synchronous Generator Control Approach for Stand-alone Gas Engine Generation Sys~0

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس پایدار مبینی برMatlab

۲۰۱۴ Simulation of a Permanent Magnet Synchronous Motor Simulink

گزارش کار ==> ترجمه +گزارش شبیه سازی + پاورپوینت

۵۵ هزار تومان

55,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی مقاله  ۲۰۱۴

موتور سنکرون

  کنترل سرعت یک موتور سنکرون آهنربای دائم  بدون سنسور بر اساس DSP  با استفاده از رویتگر جریان مود لغزنده

۲۰۱۴ DSP-Based Sensorless Speed Control of A Permanent Magnet Synchronous Motor Using Sliding Mode Current Observer

دارای گزارش فارسی==>DSP

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”119″]

===================================

شبیه سازی مقاله  ۲۰۱۴

 تئوری جامع ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت و کنترل محرکه 

پیاده سازی کنترل گشتاور مستقیم درایو  PMSM با استفاده از SVPWM و سه سطح اینورتر

۲۰۱۴ IMPLEMENTATION of DIRECT TORQUE CONTROL of PMSM DRIVE USING SVPWM AND THREE LEVEL INVERTER
دارای گزارش فارسی==>gozaresh

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”120″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

تئوری جامع ماشین

مدل سازی ریاضی شبیه سازی موتور سنکرون مغناطیس دائم

۲۰۱۳ MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

 موتور خطی  –   تئوری جامع ماشین های الکتریکی

مدل سازی و طراحی تحلیل یک آهنربای دائم خطی ژنراتور سنکرون

۲۰۱۳ Modeling And Design Analysis of A Permanent Magnet Linear Synchronous Generator

دارای گزارش فارسی==> New Document

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”138″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین

مدلسازی– شبیه سازی و کنترل غیر خطی موتور سنکرون خطی آهنربای دائم

۲۰۱۲ Modelling, Simulation and Nonlinear Control of Permanent Magnet Linear Synchronous Motor

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

تجزیه و تحلیل موتور سنکرون آهنربای دائم تحت شرایط مختلف بهره برداری با استفاده از بردار کنترل در متلب

۲۰۱۲ Analysis of Permanent Magnet Synchronous Motor under Different Operating Condition Using Vector Controlled in Matlab

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

تئوری جامع ماشین

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس پایدار مبتنی بر متلب

۲۰۱۰ Matlab-based Permanent Magnet Synchronous Motor Vector Control Simulation

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله های آهنربای دائم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.