فرم درخواست پروژه

کنترل در قدرت

مباحث مرتبط با  کنترل فرکانس، کنترل برداری، مود لغزنده، کنترل پیش بین، کنترل مدرن به ترتیب سال تماس با ادمین :...

اطلاعات بیشتر

بهره برداری

مقاله های مرتبط با بهره برداری از سیستم های قدرت به ترتیب سال ارتباط با ادمین سایت : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵   شبیه سازی و...

اطلاعات بیشتر

فازی و شبکه عصبی در قدرت

مقاله های مرتبط با مباحث فازی و شبکه عصبی در قدرت به ترتیب سال مشاوره با ادمین سایت: ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ فازی شبیه سازی و...

اطلاعات بیشتر

توربین بادی

مقاله های مرتبط با توربین بادی به ترتیب سال مشاوره با ادمین سایت: ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله...

اطلاعات بیشتر

موتور و ژنراتور سنکرون

مقاله های مرتبط با موتور و ژنراتور سنکرون به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴...

اطلاعات بیشتر

القایی (موتور، ماشین، ژنراتور، درایو موتور)

ترجمه و شبیه سازی های مرتبط با موتور القایی، ماشین القایی، ژنراتور القایی و درایو موتور القایی به ترتیب سال تماس...

اطلاعات بیشتر

جبران سازی قدرت

ترجمه و شبیه سازی مقاله های مرتبط با جبران سازی به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵     شبیه سازی و ترجمه...

اطلاعات بیشتر

آهنربای دائم

ترجمه و شبیه سازی مقاله های مرتبط با آهنربای دائم  به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵   شبیه سازی و ترجمه...

اطلاعات بیشتر

رله و حفاظت، عایق و فشارقوی

ترجمه و شبیه سازی مقاله های رله و حفاظت- عایق و فشارقوی به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و...

اطلاعات بیشتر

شبکه هوشمند

ترجمه و شبیه سازی مقاله های شبكه هوشمند اسمارت گرید به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵   شبیه سازی و ترجمه...

اطلاعات بیشتر

بهینه سازی در قدرت

ترجمه و شبیه سازی مقاله های بهینه سازی مرتبط با قدرت ژنتیک – PSO به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵  ...

اطلاعات بیشتر

میکروگرید و حالت جزیره ای

ترجمه و شبیه سازی مقاله های میکرو گرید به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴ DG –...

اطلاعات بیشتر

قابلیت اطمینان

ترجمه و شبیه سازی مقاله های قابلیت اطمینان به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵   شبیه سازی و ترجمه و...

اطلاعات بیشتر

کیفیت توان

ترجمه و شبیه سازی مقاله های کیفیت توان به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵     شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت...

اطلاعات بیشتر

انرژی های نو

ترجمه و شبیه سازی مقاله های انرژی های نو به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵     شبیه سازی و ترجمه مقاله...

اطلاعات بیشتر

ادوات فکتس

ترجمه و شبیه سازی مقاله های  ادوات فکس  به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و ترجمه قسمت های مهم...

اطلاعات بیشتر

بازار برق

ترجمه و شبیه سازی مقاله های بازار برق به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵   پاورپوینت و شبیه سازی و ترجمه...

اطلاعات بیشتر

توان راکتیو

ترجمه و شبیه سازی مقاله های مرتبط با توان راکتیو به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵   شبیه سازی و ترجمه...

اطلاعات بیشتر

الکترونیک قدرت

ترجمه و شبیه سازی مقاله های الکترونیک قدرت از سال ۲۰۱۷ تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۷...

اطلاعات بیشتر

مقاله های سیستم توزیع و تولید پراکنده

ترجمه و شبیه سازی مقاله های سیستم توزیع و تولید پراکنده به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ سیستم توزیع و...

اطلاعات بیشتر

مقالات دینامیک سیستم های قدرت – پایداری

 مقاله های دینامیک سیستمهای قدرت با ترجمه و شبیه سازی از ۲۰۱۷ به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی...

اطلاعات بیشتر

مقاله های تئوری جامع ماشین – ۵۰ هزار تومان

مقاله های تئوری جامع ماشین با ترجمه و شبیه سازی به ترتیب سال از ۲۰۱۷ شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۷ دینامیک سیستم...

اطلاعات بیشتر

مقاله های ارشد قدرت۳ دارای شبیه سازی و گزارش کار – ۴۰ هزار تومان

تمامی شبیه سازی مقاله های قدرت دارای شبیه سازی الگوریتم مقاله و گزارش کار می باشند. فایل مقالات و گزارش کار مرتبط...

اطلاعات بیشتر

مقاله های ارشد قدرت۲ دارای شبیه سازی و گزارش کار – ۴۵هزار تومان

تمامی کارهای شبیه سازی مقاله های قدرت دارای شبیه سازی الگوریتم مقاله و گزارش کار مختصر می باشند. فایل مقالات و...

اطلاعات بیشتر

مقاله های ارشد قدرت۱ دارای ترجمه و شبیه سازی – ۵۵هزار تومان

بیش از ۱۵۰ مقاله قدرتی از سال ۲۰۱۷ به قبل به ترتیب سال تمامی کارهای این صغحه دارای ترجمه فارسی و شبیه سازی بوده...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ریزشبکه – میکروگرید

شبیه سازی مقاله ریزشبکه – میکروگرید کد مقاله P47 عنوان مقاله: ۲۰۰۹ Control and Protection of a Microgrid...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ ارشد قدرت:ساختار بهبود یافته برای کانورتر DC به DC باک و بوست

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ ارشد قدرت: ساختار بهبود یافته برای کانورتر DC به DC باک و بوست کد مقاله P16 عنوان مقاله:...

اطلاعات بیشتر

کنترل دور موتور DC به روش هوشمند شبکه ی عصبی

استفاده از شبکه عصبی در کنترل دور موتور DC فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید.  paper ANN motor DC   این کار...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ کنترل غیرخطی موتور القایی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ کنترل غیرخطی یک موتور القایی با استفاده از مشاهده کننده مود لغزشی کاهش مرتبه یافته برای...

اطلاعات بیشتر

تجزیه و تحلیل پایداری سیستم های قدرت با توجه به محدود کننده خروجی AVR و PSS

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت و گزارش فارسی مفصل مقاله ژورنال ۲۰۰۹ دینامیک سیستمهای قدرت تجزیه و تحلیل پایداری...

اطلاعات بیشتر