فرم درخواست پروژه

کنترل خطی سازی فیدبک و مود لغزشی وفقی برای یک هلیکوپتر ۴ روتوره

اطلاعات بیشتر

کد مقاله C23
عنوان مقاله :

کنترل خطی سازی فیدبک و مود لغزشی وفقی برای یک هلیکوپتر ۴ روتوره

Feedback Linearization vs. Adaptive Sliding Mode Control for a Quadrotor Helicopter 2009

 گزارش فارسی: report
کلید واژه : کنترل غیرخطی- خطی سازی فیدبک ، رباتیک

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.