فرم درخواست پروژه

statistics in matlab for bioengineering

اطلاعات بیشتر

کتابی بسیار خوب درخصوص آمار با متلب برای دانشجویان مهندسی پزشکی

دانلود این کتاب رایگان می باشد. جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.