فرم درخواست پروژه

barcode reader

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی بارکدخوان یک بعدی مربوط به درس پردازش تصویر

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.