فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله کنترل هوشمند چراغ راهنمایی با منطق فازی

اطلاعات بیشتر

 

فایل مقاله:

fuzzy traffic light_paper

 

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.