فرم درخواست پروژهشبیه سازی مقالات ارشد الکترونیک

اطلاعات بیشتر

 مقاله های زیر در سایت های دیگر حداقل بین 100-120 هزار تومان است.

جهت دریافت کامل فایل فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره 09177361845 تماس گیرید.

—————————————————————————————

شبیه سازی مقاله 2010 فیزیک الکترونیک با عنوان

پاسخ به نرخ تحریک نورون 

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید:

Firing-Rate Response of a Neuron Receiving Excitatory and Inhibitory Synaptic Shot Noise

شبیه سازی این مقاله کامل بوده و دقیقا به جوابها و شکل های داخل مقاله می رسد