تشخیص نوع تصویر مانند نوع گل و صورت با استفاده از شبکه عصبی

اطلاعات بیشتر

 شبیه سازی این مقاله غلط می باشد و هیچ ربطی به مقاله ندارد و از هیچ سایتی آن را خریداری نفرمایید.

کد مقاله I3

عنوان مقاله:

۲۰۰۵ Design of a Neural Networks Classifier or Face Detection

تشخیص نوع تصویر مانند نوع گل با استفاده از شبکه عصبی

سال ارائه:  ۲۰۰۵       نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی: دارد

first read me 1

first read me 2

کلید واژه : پردازش تصویر، طبقه بندی، تشخیص، شبکه عصبی، شبکه MLP، شبکه PNN

Classification, Face Detection, FPGA Hardware description, MLP,PNN

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.