برنامه تشخیص علایم رانندگی در متلب

ورودی این برنامه یک عکس می باشد که با استفاده از نرم افزار متلب و تکنیک های پردازش تصویر به تشخیص تابلو راهنمایی...

اطلاعات بیشتر