شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ بهینه سازی

یک مقاله بسیار خوب برای درس EC و محاسبات استعماری   فایل مقاله: SDE A Stochastic Coding Differential Evolution...

اطلاعات بیشتر