شبیه سازی مقاله تشخیض چهره با رده بندهای شبکه عصبی

فایل مقاله: Design of a Neural Networks Classifier or Face Detection   جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را...

اطلاعات بیشتر

طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

طبقه بندی و classification و segmentation تصاویر ماهواره ای تشخیص بافت texture استفاده از شبکه عصبی در طبقه بندی...

اطلاعات بیشتر