شبیه سازی های متلب مهندسی شیمی

انجام شبیه سازی های مهندسی شیمی و مواد به خصوص در زمینه های بهینه سازی ،کنترل ، الگوریتم ژنتیک و … ۰۹۱۷ ۷۳۶...

اطلاعات بیشتر