فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ تشخیص حالات چهره

اطلاعات بیشتر

 

۲۰۱۴ Exploiting Competition Relationship for Robust Visual Recognition

   ۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید