فرم درخواست پروژه

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۷ ردگیری با استفاده از تخمین زاویه ورود

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۷

ردگیری با استفاده از تخمین زاویه ورود

۲۰۱۷ Adaptive Algorithms to Track the PARAFAC Decomposition of a Third-Order Tensor

قیمت ۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید