فرم درخواست پروژه

شبیه سازی و گزارش کار مقاله تخمین مکان هدف در حضور نویز اندازه گیری زیاد

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله تخمین مکان هدف در حضور نویز اندازه گیری زیاد

۳D PASSIVE LOCALIZATION IN THE PRESENCE OF LARGE BEARING NOISE

قیمت ۷۰ هزار تومان

۷۰,۰۰۰ تومان – خرید