شبیه سازی مقالات کنترل در قدرت با متلب

شبیه سازی مقالات کنترل در قدرت با متلب مباحث مرتبط با  کنترل فرکانس، کنترل برداری، مود لغزنده، کنترل پیش بین،...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله بهره برداری با متلب

شبیه سازی مقاله بهره برداری با متلب مقاله های مرتبط با بهره برداری از سیستم های قدرت به ترتیب سال ارتباط با ادمین...

اطلاعات بیشتر

فازی و شبکه عصبی در قدرت

مقاله های مرتبط با مباحث فازی و شبکه عصبی در قدرت به ترتیب سال مشاوره با ادمین سایت: ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ فازی شبیه سازی و...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات توربین بادی

ترجمه و شبیه سازی مقالات توربین بادی به ترتیب سال مشاوره با ادمین سایت: ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقالات موتور و ژنراتور سنکرون

شبیه سازی مقالات موتور و ژنراتور سنکرون به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله مرتبط با موتور القایی (ماشین، ژنراتور، درایو موتور)

ترجمه و شبیه سازی مقاله مرتبط با موتور القایی ، ماشین القایی، ژنراتور القایی و درایو موتور القایی به ترتیب سال...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله های جبران سازی رشته برق

ترجمه و شبیه سازی مقاله های جبران سازی رشته برق به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵     شبیه سازی و ترجمه...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله های آهنربای دائم

ترجمه و شبیه سازی مقاله های آهنربای دائم  به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵   شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقالات رله و حفاظت عایق و فشارقوی

ترجمه و شبیه سازی مقالات رله و حفاظت عایق و فشارقوی به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و ترجمه...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات شبکه هوشمند

ترجمه و شبیه سازی مقالات شبکه هوشمند اسمارت گرید به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵   شبیه سازی و ترجمه...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات بهینه سازی در قدرت

ترجمه و شبیه سازی مقالات بهینه سازی در قدرت ژنتیک – PSO به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵     شبیه...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی میکروگرید و حالت جزیره ای

ترجمه و شبیه سازی میکروگرید و حالت جزیره ای به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات قابلیت اطمینان

ترجمه و شبیه سازی مقالات قابلیت اطمینان به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵   شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات کیفیت توان

ترجمه و شبیه سازی مقالات کیفیت توان به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵   شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات انرژی های نو

ترجمه و شبیه سازی مقالات انرژی های نو به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵    شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله های ادوات فکس

ترجمه و شبیه سازی مقاله های ادوات فکس به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و ترجمه قسمت های مهم...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات بازار برق

ترجمه و شبیه سازی مقالات بازار برق به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵   پاورپوینت و شبیه سازی و ترجمه مقاله...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله های توان راکتیو

ترجمه و شبیه سازی مقاله های توان راکتیو به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵  شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله های الکترونیک قدرت

ترجمه و شبیه سازی مقاله های الکترونیک قدرت از سال ۲۰۱۷ تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۷...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله سیستم توزیع و تولید پراکنده

ترجمه و شبیه سازی مقاله سیستم توزیع و تولید پراکنده به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ سیستم توزیع و تولید...

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقالات دینامیک سیستم های قدرت – پایداری

 ترجمه و شبیه سازی مقالات دینامیک سیستم های قدرت از ۲۰۱۷ به ترتیب سال تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ شبیه سازی و...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقالات تئوری جامع ماشین – ۵۰ هزار تومان

شبیه سازی مقالات تئوری جامع ماشین با ترجمه به ترتیب سال از ۲۰۱۷ شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۷ دینامیک سیستم های...

اطلاعات بیشتر

مقاله های ۲۰۱۸ ارشد قدرت۲ دارای شبیه سازی و گزارش کار – ۴۵هزار تومان

تمامی مقاله های این صفحه دارای شبیه سازی الگوریتم مقاله و گزارش کار می باشند. فایل مقالات و گزارش کار مرتبط با هر...

اطلاعات بیشتر

مقاله های ارشد قدرت ۱ دارای ترجمه و شبیه سازی – ۵۵هزار تومان

تمامی کارهای این صغحه دارای ترجمه فارسی و شبیه سازی بوده و آماده تحویل هستند مقاله ها به ترتیب سال مرتب شده اند...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ریزشبکه – میکروگرید

شبیه سازی مقاله ریزشبکه – میکروگرید کد مقاله P47 عنوان مقاله: ۲۰۰۹ Control and Protection of a Microgrid...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ ارشد قدرت – ساختار بهبود یافته برای کانورتر DC به DC باک و بوست

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲ ارشد قدرت ساختار بهبود یافته برای کانورتر DC به DC باک و بوست کد مقاله P16 عنوان مقاله:...

اطلاعات بیشتر

کنترل دور موتور DC به روش هوشمند شبکه ی عصبی

استفاده از شبکه عصبی در کنترل دور موتور DC فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید.  paper ANN motor DC   این کار...

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ کنترل غیرخطی موتور القایی

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ کنترل غیرخطی یک موتور القایی با استفاده از مشاهده کننده مود لغزشی کاهش مرتبه یافته برای...

اطلاعات بیشتر

تجزیه و تحلیل پایداری سیستم های قدرت با توجه به محدود کننده خروجی AVR و PSS

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت و گزارش فارسی مفصل مقاله ژورنال ۲۰۰۹ دینامیک سیستمهای قدرت تجزیه و تحلیل پایداری...

اطلاعات بیشتر

چند مقاله معتبر به همراه شبیه سازی مربوط به میکروگرید

کد مقاله P72 عنوان مقاله: ۲۰۱۲ Dynamic Modeling of Microgrid for Grid Connected and Intentional Islanding...

اطلاعات بیشتر