مکانیسم پیشنهاد شده برای عملکرد تثبیت کننده های سیستم قدرت در شرایط تشدید شدید

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

دینامیک سیستم های قدرت- پایداری

کد مقاله P59

عنوان مقاله:

مکانیسم پیشنهاد شده برای عملکرد تثبیت کننده های سیستم قدرت در شرایط تشدید شدید
P59_Proposed Mechanism for Performance of Power System Stabilizers In The Condition of Strong Resonance

گزارش فارسی==> info

۴۵ هزار تومان

45,000 تومان – خرید

=====================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.