شناسایی سیستم با استفاده از رگرسیون فرایند گوسی اسپارس با ورودی نویز

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ شناسایی سیستم

شناسایی سیستم با استفاده از رگرسیون فرایند گوسی اسپارس با ورودی نویز

۲۰۱۷ System Identification through Online Sparse Gaussian Process Regression with Input Noise

دارای نتایج دقیق شبیه سازی

۹۰ هزار تومان

90,000 تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.