شبیه سازی کامل مقاله ژورنال ۲۰۱۰ درخصوص کنترل چند متغیره بهینه

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت کامل فایل فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.

کد مقاله C40

عنوان مقاله:

A design method for robust and quadratic optimal MIMO linear controllers 2010

سال ارائه:  ۲۰۱۰       نوع مقاله: ژورنال

گزارش فارسی: دارد

Instruction

کلید واژه : کنترل مقاوم، چند متغیره، SISO

Optimal control, Robust control, Dynamic simulation, MIMO linear controllers, CSTR control

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.