شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۸ – روشی کنترلی برای ردگیری نقطه بیشینه توان در یک توربین بادی با استفاده از شناسایی سیستم آنلاین

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۸

کنترل در قدرت – MPPT- توربین بادی – شناسایی سیستم

روشی کنترلی برای ردگیری نقطه بیشینه توان در یک توربین بادی با استفاده از شناسایی سیستم آنلاین

۲۰۱۸ A Control Method for Maximum Power Point Tracking of a PMSG-Based WECS using Online Parameter Identification

قیمت : ۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.