ترجمه و شبیه سازی مقالات دینامیک سیستم های قدرت – پایداری

اطلاعات بیشتر

 ترجمه و شبیه سازی مقالات دینامیک سیستم های قدرت

از ۲۰۱۷ به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۷

دینامیک سیستم های قدرت – تئوری جامع ماشین

عنوان مقاله:

مدلسازی شبکه های برق با استفاده از فازورهای دینامیکی در چارچوب مرجع dq0

۲۰۱۷ Modeling power networks using dynamic phasors in the dq0 reference frame

کلمات کلیدی :

شبه استاتیکی – سیگنالهای میانگین – فازورهای دینامیکی (پویا) – نوسانات درون ناحیه ای– چند ماشینه – پایداری

گزارش فارسی ==> ترجمه

۵۵ هزار تومان

55,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۵

ادوات فکتس FACTS – دینامیک سیستم های قدرت

کنترل کننده H1 TCSC با مرتبه کاهش یافته و طراحی PSS فازی بهینه PSO در کاستن از نوسانات سیگنال کوچک در محدوده­ای گسترده

۲۰۱۵ Reduced order Hinf TCSC controller & PSO optimized fuzzy PSS design in mitigating small signal osci~0

گزارش فارسی==> ترجمه+ readme +گزارش کار مفصل

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”242″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

DG – ادوات فکتس FACTS – تولید پراکنده– کیفیت توان – قابلیت اطمینان

بهبود عملکرد گذرا میکرو گرید (ریز شبکه) به وسیله ی محدودکننده جریان خطا ابررسانای مقاومتی

۲۰۱۴ Transient Performance Improvement of Micro-grid by a Resistive Superconducting Fault Current Limiter

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله  IEEE 2014

توربین بادی – دینامیک سیستم های قدرت – Smart grid – شبکه هوشمند

کنترل پایداری سیستم های قدرت برای یک مزرعه بادی بر اساس برنامه نویسی دینامیکی تطبیقی

عنوان مقاله:

۲۰۱۴ Power System Stability Control for a Wind Farm Based on Adaptive Dynamic Programming

گزارش فارسی: ترجمه و exp

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”318″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

دینامیک سیستم های قدرت

تعدیل کاهش و افزایش ولتاژ با استفاده بازیاب دینامیکی ولتاژ

۲۰۱۴ Mitigation of Voltage Sag and Swell Using Dynamic Voltage Restorer

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

      دینامیک سیستمهای قدرت –  ادوات فکس 

    STATCOM برای عملکرد دینامیکی بهبود یافته از مزارع بادی در قدرت شبکه
STATCOM for Improved Dynamic Performance of Wind Farms In Power Grid

دارای گزارش فارسی==> report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”124″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

تئوری جامع – دینامیک قدرت

کد مقاله G60

عنوان مقاله:

 کنترلر غیرخطی ساده برای افزایش پایداری گذرا سیستم‌های چند ماشینی قدرت  با استفاده از دستگاه SSSC

G60_A Simplified Nonlinear Controller for Transient Stability Enhancement of Multimachine Power Systems Using

   گزارش فارسی==> tozihwwat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”149″]

=================================== 

 ترجمه و پاورپوینت و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع – توان راکتیو – دینامیک سیستم های قدرت

بهبود پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی با استفاده از جبران کننده استاتیک ور (SVC)

۲۰۱۳ Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System By Using Static Var Compensator (SVC)

گزارش فارسی==> ترجمه + gozareshe kar

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”247″]

===================================

ترجمه و شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳

دینامیک قدرت – سیستم توزیع

بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار روی تغییر ولتاژ فیدرهای توزیع

Examination of Major Factors Affecting Voltage Variation On Distribution Feeders

گزارش فارسی==> g213tozihat و ترجمه

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”238″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳

توان راکتیو– دینامیک سیستمهای قدرت – ادوات فکس

افزایش پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی با استفاده از جبران کننده استاتیک ور (SVC)

Stability Enhancement of Long Transmission Line System By Using Static Var Compensator (SVC)

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”347″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

مدلسازی سیستم های درایو موتور DC در مطالعات دینامیکی سیستم های قدرت

۲۰۱۳ Modeling DC Motor Drive Systems in Power Systems Dynamic Studies

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

دینامیک سیستم های قدرت

بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با استفاده از منطق فازی بر اساس تثبیت کننده سیستم های قدرت

۲۰۱۳ Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳ IEEE

انرژی نو – دینامیک سیستم های قدرت

مدل فتوولتائیک دینامیک شامل ویژگی ظرفیت خازنی و بایاس معکوس

۲۰۱۳ A Dynamic Photovoltaic Model Incorporating Capacitive and Reverse-Bias Characteristics IEEE

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

===================================

 شبیه سازی مقاله ژورنال  ۲۰۱۳ 

  دینامیک سیستمهای قدرت – کیفیت توان

  روشی بر مبنای PST-OLTC برای بهبود تنظیم توان

An Approach By Pst-Oltc For The Enhancement Of Power Regulation 

گزارش فارسی==> oltc

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”130″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

دینامیک سیستم قدرت – تئوری جامع ماشین

برنامه ریزی دینامیکی وفقی مقاوم برای سیستم های بزرگ، با کاربرد سیستم های چند ماشینی

Robust Adaptive Dynamic Programming for Large-Scale Systems With An Application To Multimachine Power Systems

گزارش فارسی==>ندارد، ولی شبیه سازی و نتایج آن دقیق است

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”133″]

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳

 توان راکتیو- دینامیک سیستمهای قدرت

  روش اصلاح شده برای کاهش هارمونیک در سیستم انتقال با استفاده از ۴۸ پالس UPFC به کارگیری ZIG-ZAG اولیه سری و YY ثانویه ترانسفورماتور

Modified Approach for Harmonic Reduction Intransmission System Using 48-Pulse UPFC Employing Series Zig-Zag Primary And Y-Y Secondary Transformer

 گزارش فارسی کامل==> pdf simulatin

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”134″]

===================================

شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۳ 

 دینامیک سیستمهای قدرت

کنترل هماهنگ SVC و PSS برای افزایش پایداری گذرا در سیستم های قدرت با چند ماشین

  Coordinated Control of SVC And PSS for Transient Stability Enhancement of Multi-Machine Power System  

گزارش فارسی==> ندارد

۳۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”136″]

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳

 دینامیک سیستمهای قدرت – ادوات فکس

کانورتر ماتریس با کنترل P-Q  مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم

 P-Q Control Matrix Converter Based UPFC

گزارش فارسی ==>  tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”137″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع – جبران سازی – دینامیک سیستم قدرت

کد مقاله P127

عنوان مقاله:

طراحی کنترل غیر خطی DSTATCOM برای شبکه توزیع با تولید توزیع شده برای افزایش ثبات ولتاژ

Nonlinear DSTATCOM Controller Design for Distribution Network With Distributed Generation To Enhance Voltage Stability 2013

گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”147″]

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

دینامیک سیستم های قدرت- پایداری

کد مقاله P59

عنوان مقاله:

مکانیسم پیشنهاد شده برای عملکرد تثبیت کننده های سیستم قدرت در شرایط تشدید شدید
P59_Proposed Mechanism for Performance of Power System Stabilizers In The Condition of Strong Resonance

گزارش فارسی==> info

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”150″]

=====================================

شبیه ساری مقاله ۲۰۱۳

انرژی نو- پایداری

کد مقاله G64

عنوان مقاله:

ایستگاه ذخیره سازی باتری (BESS) کنترل پایدار فوتوولتائیک (PV) و تولید انرژی بادی

G64_Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) And Wind Power Generation Fluc

گزارش فارسی==>gozaresh

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”151″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

کیفیت توان – قابلیت اطمینان – دینامیک سیستم های قدرت – پایدارسازی

مدلسازی و شبیه سازی یک بازگردان­ ولتاژ دینامیک (DVR) برای مسائل کیفیت توان- تضعیف و افزایش ولتاژ

۲۰۱۲ Modeling and Simulation of a Dynamic Voltage Restorer (DVR) for Power Quality Problems Voltage Sags~0

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

===================================

شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۲

دینامیک سیستم های قدرت – توان راکتیو

جبرانسازی بار با استفاده از DSTATCOM در سیستم توزیع سه فاز سه سیمه تحت شرایط مختلف منبع ولتاژ و بار متصل شده مثلث

۲۰۱۲ Load compensation using DSTATCOM in three-phase, three-wire distribution system under various source voltage and delta connected load conditions

۵۵ هزار تومان

55,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

 دینامیک سیستمهای قدرت 

کد مقاله G61- 

عنوان مقاله:

معادل دینامیکی برای محاسبه Restoration سیستم قدرت

۲۰۱۲ Dynamic Equivalents for Calculation of Power System Restoration

 گزارش فارسی==>tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”159″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۲

کنترل گشتاور، فازی، موتور القایی

کد مقاله P53
عنوان مقاله:

طرح DTC مبتنی بر FLC برای بهبود عملکرد دینامیکی درایو IM
P53_FLC-Based DTC Scheme To Improve The Dynamic Performance of An IM Drive
گزارش فارسی==>tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”160″]

===================================

* شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال ۲۰۱۱

دینامیک سیستم های قدرت – تئوری جامع ماشین

آنالیز گشتاورهای سنکرون کننده و میراکننده رگولاتورهای غیرخطی ولتاژ

۲۰۱۱ Synchronizing And Damping Torques Analysis of Nonlinear Voltage Regulators

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال ۲۰۱۱

ادوات فکتس FACTS

مدل سازی و شبیه سازی برای کاهش دهنده ولتاژ SAGS/SWELLS با استفاده از دینامیک ولتاژ برگرداننده (DVR)

Modeling and Simulation for Voltage Sags/Swells Mitigation Using Dynamic Voltage Restorer (DVR)

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه کامل مقاله سال ۲۰۱۱

دینامیک سیستمهای قدرت – توان راکتیو

جبران دینامیکی توان راکتیو در خطا های مختلف در سیستم های قدرت

۲۰۱۱ Dynamic Compensation of Reactive Power In Various Faults In Power System

گزارش فارسی==> ترجمه مقاله

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”249″]

===================================

 شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال ۲۰۱۱

توان راکتیو- دینامیک سیستمهای قدرت

عنوان مقاله :  

 مدل سازی و شبیه سازی استاتیک وار جبران برای بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت 

    Modeling And Simulation of Static Var Compensator for Improvement of Voltage Stability In Power System   

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”168″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

تعیین پارامترهای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبیه سازی دینامیکی بر اساس استاندارد IEEE

۲۰۱۰ On the Synchronous Generator Parameters Determination Using Dynamic Simulations Based on IEEE Standards

۵۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”350″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

دینامیک سیستم های قدرت – پایداری

عنوان مقاله:

اثر افزایش بهره AVR در شاخه رزونانس زیرهمزمان در سیستم های قدرت

On The Effect of AVR Gain On Bifurcations of Subsynchronous Resonance In Power Systems

دارای گزارش فارسی==> Dynamic

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”176″]

===================================

* شبیه سازی کامل و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

 دینامیک سیستم های قدرت – توان راکتیو- ادوات فکتس- سیستم توزیع

عنوان  مقاله:

 روشی ساده و کارامد برای پایداری ولتاژ در سیستمهای توزیع  شعاعی

Simple And Efficient Method for Steady-State Voltage Stability Assessment of Radial Distribution Systems

شبیه سازی کامل: دارد

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”178″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

دینامیک سیستمهای قدرت – ادوات فکس
عنوان مقاله:

    STATCOM برای عملکرد دینامیکی بهبود یافته مزارع بادی در قدرت شبکه

۲۰۱۰ STATCOM for Improved Dynamic Performance of Wind Farms In Power Grid

دارای گزارش فارسی==>report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”124″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت و گزارش فارسی مفصل مقاله ژورنال ۲۰۰۹

دینامیک سیستمهای قدرت

تجزیه و تحلیل پایداری سیستم های قدرت با توجه به محدود کننده خروجی AVR و PSS

Stability Analysis of Power Systems Considering AVR And PSS Output Limiters

گزارش فارسی ==> ترجمه +پاورپوینت

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”251″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

دینامیک سیستم های قدرت

شبیه سازی و تجزیه و تحلیل DVR برای کاهش ولتاژ افت ولتاژ و متورم

۲۰۰۹ Design and analysis of dynamic voltage restorer for deep voltage sag and harmonic compensation

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

کنترل بار

مدل کنترل بار مستقیم برای مدیریت سیستم قدرت مجازی

A Direct Load Control Model for Virtual Power Plant Management 2009

داراری گزارش فارسی==> report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”184″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۹

  کنترل مدرن –  دینامیک سیستم های قدرت

عنوان مقاله:

 مدلسازی سیستم های قدرت الکتریکی در فضای حالت و کنترل بهینه LQR فرکانس بار

The Modelling Of Electric Power Systems On The State Space And Controlling Of Optimal Lqr Load Frequency

داراری گزارش فارسی==> results

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”185″]

===================================

* ترجمه و شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۸  

توان راکتیو- دینامیک سیستمهای قدرت

عنوان مقاله:  

  کنترل ولتاژ و عملکرد دینامیکی سیستم انتقال قدرت با استفاده از جبران کننده استاتیک ور 

  Voltage Control And Dynamic Performance of Power Transmission System Using Static Var Compensator

گزارش فارسی==>  gozareshe kar

 ۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”190″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۸

تئوری جامع ماشین – دینامیک سیستم های قدرت

شبیه سازی ماشین سنکرون در مطالعه ی پایداری سیستم قدرت

۲۰۰۸ Simulation of Synchronous Machine in Stability Study for Power System

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

===================================

شبیه سازی مقاله سال ۲۰۰۸  

 دینامیک سیستمهای قدرت – استابلایزر

عنوان مقاله:

  مدل هفرون-فیلیپ اصلاح شده برای طراحی سیستم های قدرت تثبیت کننده

  A Modified Heffron-Phillip’s Model for The Design of Power System Stabilizers

گزارش فارسی==> report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”191″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۰۷

بهره‌برداری – دینامیک سیستمهای قدرت – کنترل فاری

استفاده از منطق فازی برای کنترل فرکانس بار نیروگاه های برق آبی

Application of Fuzzy Logic for Load Frequency Control of Hydroelectrical Power Plants

گزارش فارسی==>ترجمه+ پاورپوینت

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”255″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۷

دینامیک سیستمهای قدرت – کنترل مدرن

عنوان مقاله:

طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای سیستم تك ماشینه متصل به شین بینهایت با روش كنترل مد لغزشی(Sliding Mode)
Relay- Free Sliding Mode Control Technique Based Power System Stablizer for Single Machine Infinite Bus System

گزارش كار فارسی كامل==> Aval In

فایل های شبیه سازی یه صورت كاملا دقیق:  دارد

فایل پاورپوینت برای ارائه: دارد

۵۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”195″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۰۶

بهره‌برداری – دینامیک سیستمهای قدرت

کنترل فرکانس بار یک نیروگاه کوچک با بار تخلیه کم

Load Frequency Control of An Isolated Small-Hydro Power Plant With Reduced Dump Load

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

===================================

شبیه سازی مقاله فارسی ۲۰۰۶

دینامیک سیستم های قدرت– PSO

کد مقاله P94

عنوان مقاله:

تنظیم بهینه سیستم های قدرت تثبیت کننده و بهره AVR با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

P94_Optimal Tuning of Power Systems Stabilizers And AVR Gains Using Particle Swarm Optimization

گزارش فارسی==> pss with pso

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”200″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۰۵

کیفیت توان – دینامیک سیستمهای قدرت – قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال
۲۰۰۵ Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”351″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار کامل و فایل راهنمای مقاله ژورنال ۲۰۰۰

دینامیک سیستم های قدرت – ادوات فکتس(FACTS)

مقایسه PSS ، SVC وStatcom برای میراسازی نوسانات سیستم قدرت

Comparison of PSS, SVC And STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations

گزارش فارسی==> ترجمه و پاورپوینت

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”253″]

===================================

یک پاسخ به “ترجمه و شبیه سازی مقالات دینامیک سیستم های قدرت – پایداری”

  1. محمد گفت:

    عالی بود مطالب خوبی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.