ساخت اسیلوسکوپ با ARM

ساخت اسیلوسکوپ با ARM  و نمایش بر روی LCD گرافیکی جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره...

اطلاعات بیشتر

خواندن سیگنالهای ECG و نمایش آن برروی ARM

خواندن سیگنالهای ECG (نوار قلبی) و نمایش آن برروی ARM   جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با...

اطلاعات بیشتر

پیاده سازی الگوریتم هاف روی ARM

پیاده سازی الگوریتم هاف(hough)  خط و دایره روی  ARM و نمایش بر روی LCD گرافیکی     جهت دریافت کامل فایل فرم...

اطلاعات بیشتر

فیلتر کردن تصاویر روی پروسسور ARM

فیلتر کردن تصاویر روی پروسسور ARM خواندن تصاویر از مموری SD و اعمال فیلتر بر روی تصویر با پردازنده...

اطلاعات بیشتر