سمینار ارشد، الگوریتم های ردگیری ماهواره ها

پروؤه ای بسیار کامل (۱۰۰ صفحه)  مناسب برای سمینار ارشد شامل الگوریتم های ردگیری فیلتر کالمن، الگوریتم IMM و شبیه...

اطلاعات بیشتر