فرم درخواست پروژه

Dynamic Output Feedback Fault Tolerant Controller Design for Takagi–Sugeno Fuzzy Systems With Actuator Faults

اطلاعات بیشتر

۸۰۰,۰۰۰ تومان – خرید