فرم درخواست پروژه

۲۰۱۳ A Hybrid PSO_Fuzzy_PID Controller for Gas Turbine Speed Control

اطلاعات بیشتر

۷۸۰,۰۰۰ تومان – خرید