فرم درخواست پروژه

یک الگوریتم شناسایی سیستم بر اساس تصویر سازی برای سیستم­های همرشتاین غیر خطی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰ پردازش سیگنال و شناسایی سیستم

یک الگوریتم شناسایی سیستم بر اساس تصویر سازی برای سیستم­های همرشتاین غیر خطی

فیلتر وفقی – شناسایی سیستم – system identification – پردازش سیگنال – سیستم غیر خطی

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

۲۰۱۰ An affine projection-based algorithm for identification of nonlinear Hammerstein system 

شایان ذکر است که  گزارش فارسی نتایج شبیه سازی و توضیح الگوریتم های ارائه شده نیز موجود است.

گزارش شبیه سازی این مقاله

۷۰ هزار تومان

۷۰,۰۰۰ تومان – خرید