شبیه سازی مقاله ۲۰۱۹ کنترل غیرخطی و کنترل بهینه پارامتری برای ردگیری هدف

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۹

کنترل غیرخطی و کنترل بهینه پارامتری برای ردگیری هدف

۲۰۱۹ Parameterized nonlinear suboptimal control for tracking and rendezvous with a non-cooperative target

۱۲۰ هزار تومان

120,000 تومان – خرید

===================================

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.