شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ IEEE کنترل تعادل با استفاده از تغییرات مرکز جرم و ارتفاع

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ IEEE

کنترل تعادل با استفاده از تغییرات مرکز جرم و ارتفاع

۲۰۱۶ IEEE Balance control using center of mass height variation

۱۰۰ هزار تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.