شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ کنترل بهینه با مدلسازی فضای حالت به صورت فازی با استفاده از معادله ریکاتی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ کنترل بهینه

کنترل به%D

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.