فرم درخواست پروژه

ترجمه کامل و پیش بینی بازار سهام با استفاده از منطق فازی در تحلیل تکنیکال

اطلاعات بیشتر

ترجمه کامل و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

پیش بینی بازار سهام با استفاده از منطق فازی در تحلیل تکنیکال

۲۰۱۴ A Predictive Stock Market Technical Analysis Using Fuzzy Logic

۸۰ هزار تومان

۸۰,۰۰۰ تومان – خرید