فرم درخواست پروژه

پردازش صوت آنالیز سیگنال صحبت با تبدیل های ناهمبسته کننده

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال IEEE 2015

پردازش صوت آنالیز سیگنال صحبت با تبدیل های ناهمبسته کننده

 

۲۰۱۵ Speech Analysis With the Strong Uncorrelating Transform

قیمت ۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید