فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ مکان یابی در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از فیلتر کالمن

اطلاعات بیشتر

۲۰۱۸ Target Tracking Using Machine Learning and Kalman Filter in Wireless Sensor Networks

دارای گزارش فارسی مفصل

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید