فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۸ با عنوان فیلترینگ وفقی با محدودیت پهنای باند در مسیر فیدبک

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۸ با عنوان فیلترینگ وفقی با محدودیت پهنای باند در مسیر فیدبک

فایل مقاله را ز لینک زیر دانلود نمایید:

۲۰۱۸ Adaptive Filtering with Bandwidth Constraints in the Feedbac

گزارش فارسی این مقاله را نیز از لینک زیر دانلود نمایید:

report1

این کار محصولی از آزادپروجکت است.

۱۲۰ هزار تومان

 

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید