فرم درخواست پروژه

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸ ردگیری جسم متحرک در ویدئو

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۸

ردگیری جسم متحرک در ویدئو

۲۰۱۸ Fast Compressive Tracking

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید