شبیه سازی مبدل الکترونیک قدرت DC-DC دو ورودی برای ماشین الکتریکی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش کار مقاله ژورنال ۲۰۱۷ IEEE

شبیه سازی مبدل الکترونیک قدرت DC-DC دو ورودی برای ماشین الکتریکی

۲۰۱۷ Double-Input DC-DC Power Electronic Converters for Electric-Drive Vehicles

گزارش فارسی ==> Report

قیمت ۹۰ هزار تومان

۹۰,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.