فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ فیلترینگ نوار قلبی ECG با استفاده از فیلتر کالمن

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵

فیلترینگ نوار قلبی ECG با استفاده از فیلتر کالمن

۲۰۱۵ Gaussian Noise Filtering From ECG Signal Using Improved Kalman Filter

دارای گزارش شبیه سازی و توضیح کدها و پاورپوینت ارائه

۸۸ هزار تومان

۸۸,۰۰۰ تومان – خرید