فرم درخواست پروژه

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۵ فیلترینگ نوار قلبی توسط فیلتر دیجیتال

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۵ فیلترینگ نوار قلبی توسط فیلتر دیجیتال

۲۰۱۵ Application of the Chebyshev Type II Digital Filter For

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید