فرم درخواست پروژه

شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۸ طراحی کنترلر خطی برای ربات پرنده حشره ای

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۸

طراحی کنترلر خطی برای ربات پرنده حشره ای

۲۰۱۸ Linear Control Design For Insect Robot Flight ControlLinear controller design

دارای نتایج دقیق شبیه سازی منطبق بر مقاله

۱۱۰ هزار تومان

۱۱۰,۰۰۰ تومان – خرید