شناسایی سیستم غیرخطی IIR با استفاده از فیلتر تطبیقی spline

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵

شناسایی سیستم

شناسایی سیستم غیرخطی IIR با استفاده از فیلتر تطبیقی spline

۲۰۱۵ Nonlinear system identification using IIR Spline Adaptive Filters

گزارش شبیه سازی ==> SAF

۸۰ هزار تومان

۸۰,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.