فرم درخواست پروژه

مقاله ۲۰۱۸ شناسایی سیستم به صورت آنلاین به همراه بازسازی سیگنال

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۸ شناسایی سیستم

دارای نتایج دقیق

شناسایی سیستم به صورت آنلاین به همراه بازسازی سیگنال

۲۰۱۸ Online Sparse System Identification and Signal Reconstruction Using Projections

نتایج شبیه سازی ==> results

قیمت ۱۲۰ هزار تومان

در صورت سفارش ترجمه، هزینه شبیه سازی نصف می گردد.

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید