فرم درخواست پروژه

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۸ واترمارکینگ حفاظت از تصویر در برابر کپی رایت با استفاده از واترمارکینگ برمبنای DWT و منطق فازی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی و گزارش فارسی و ترجمه قسمت های مهم مقاله ۲۰۱۸ واترمارکینگ

حفاظت از تصویر در برابر کپی رایت با استفاده از واترمارکینگ برمبنای DWT و منطق فازی

۲۰۱۸ Copyright Protection of Image Learning Objects using Wavelet-based Watermaking and Fuzzy Logic

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید