شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ IEEE کنترل غیرخطی – کنترل پیش بین

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ IEEE

کنترل غیرخطی – کنترل پیش بین

۲۰۱۷ IEEE Support Vector Machine Informed Explicit Nonlinear Model Predictive Control

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.