فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ پردازش سیگنال و طراحی فیلتر

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ پردازش سیگنال و طراحی فیلتر

۲۰۱۷ Optimal Sharpening of CIC Filters and An Efficient Imp

دارای شبیه سازی ساده و نتایج منطبق بر مقاله ==> results

هزینه ۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید