فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۷ فیلتر کالمن

اطلاعات بیشتر

استفاده از فیلتر کالمن بی بو (UKF) برای فیلترینگ داده ها و تلفیق IMU و INS

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید