فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ کلاسیفایر سریع برای طبقه بندی چند کلاسه با ابعاد بزرگ

اطلاعات بیشتر

 

۲۰۱۶ Fast Random k-Labelsets for Large-Scale Multi-Label Classification

 

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید