فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ کاربرد فیلتر کالمن در پردازش سیگنال نوار مغزی EEG

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ کاربرد فیلتر کالمن در پردازش سیگنال نوار مغزی EEG

پردازش سیگنال های حیاتی – BSP – فیلتر کالمن – EEG- تخمین

فایل مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید:

۲۰۱۶ An Expectation-Maximization Algorithm Based Kalman Smoother Approach for Event-Related Desynchronization (ERD) Estimation from EEG

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید