فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۶ تشخیص چهره

اطلاعات بیشتر

 

۲۰۱۶ Collaborative Representation based Classification for Face Recognition

۱۲۰ هزار تومان

 

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید