فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵ ساختار درختی در یادگیری چند کاره

اطلاعات بیشتر

۲۰۱۵ Learning Tree Structure in Multi-Task Learning

 ۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید