فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴ استفاده از SVM در تشخیص چهره

اطلاعات بیشتر

۲۰۱۴ Support Vector Guided Dictionary Learning

   ۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید