فرم درخواست پروژه

شبه سازی ژورنال ۲۰۱۲ IEEE : تخمین سرعت خون

اطلاعات بیشتر

پردازش سیگنال حیاتی- تئوری تخمین- فشار خون- مهندسی پزشکی

مقاله را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید:

۲۰۱۶ Computationally Efficient Time-Recursive IAA-Based Blood Velocity Estimation

۱۲۰ هزار تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان – خرید